Kamerbrief over Scorekaarten multilaterale organisaties 2022

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt 4 scorekaarten van multilaterale organisaties en fondsen waar Nederland intensief mee samenwerkt. Met scorekaarten bekijkt het ministerie of deze organisaties goed functioneren en of het werk dat ze doen nog steeds belangrijk is voor Nederland.

Kamerbrief over Scorekaarten multilaterale organisaties 2022 (PDF | 4 pagina's | 163 kB)

  • Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
  • Inter-American Development Bank (IDB) Group
  • African Development Bank (AfDB) Group
  • Green Climate Fund (GCF).