Antwoorden op Kamervragen over Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (PDF | 41 pagina's | 1,9 MB)