Kamerbrief over modal shift aanpak

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de modal shift aanpak voor het bevorderen van efficiënt en duurzaam goederenvervoer. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over modal shift aanpak (PDF | 9 pagina's | 267 kB)

Bijlagen