Vergelijking emissies van binnenvaart, spoor- en wegvervoer

Het rapport schetst de verschillen in duurzaamheid van het vervoer van goederen via de binnenvaart, het spoor en het wegtransport. Het gaat hierbij om de korte, middellange en lange termijn.

Vergelijking emissies van binnenvaart, spoor- en wegvervoer (PDF | 44 pagina's | 1,9 MB)