Kamerbrief over 3e kwartaalrapportage Monitor fosfaat- en stikstofexcretie dierlijke mest

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de 3e kwartaalrapportage van de Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Kamerbrief over 3e kwartaalrapportage Monitor fosfaat- en stikstofexcretie dierlijke mest (PDF | 2 pagina's | 152 kB)