Kamerbrief over financiële impuls in hbo voor vitalisering van krimpregio's

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de investering van € 90 miljoen om de problematiek van krimpende studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) aan te pakken. De investering geldt voor de periode 2022-2025. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over financiële impuls in hbo voor vitalisering van krimpregio's (PDF | 3 pagina's | 291 kB)