Kamerbrief over financiële impuls in hbo voor vitalisering van krimpregio's


Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de investering van € 90 miljoen om de problematiek van krimpende studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) aan te pakken. De investering geldt voor de periode 2022-2025. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.