Kamerbrief over nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de vernieuwing van de bekostigingssystematiek voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro (PDF | 7 pagina's | 271 kB)