Antwoorden op Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 21-22 november 2022

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op het 2e deel van de vragen uit het schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 21 en 22 november 2022. Het gaat om vragen over onderwerpen die niet op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad stonden. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD, SGP en BBB hebben deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 21-22 november 2022 (PDF | 25 pagina's | 1,4 MB)