Kamerbrief over verlengen en vervallen tijdelijke voorzieningen COVID 19

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Eerste Kamer over het verlengen en vervallen van een aantal voorzieningen uit het begin van de COVID-19-epidemie. Het gaat om voorzieningen in de werksituatie. De vaste Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en voor Binnenlandse Zaken (BZK) en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning hadden hier vragen over gesteld. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over verlengen en vervallen tijdelijke voorzieningen COVID 19 (PDF | 5 pagina's | 210 kB)