Grondstoffen voor de grote transities

Met de nationale grondstoffenstrategie wordt ingezet op voldoende beschikbaarheid van kritieke mineralen en metalen, circulariteit, op het vinden van minder schaarse alternatieven en verkleinen van de impact op mens en milieu.

Grondstoffen voor de grote transities (PDF | 24 pagina's | 627 kB)