Kamerbrief bij onderzoeksrapport over ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+ jongeren in het voortgezet onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+ jongeren in het voortgezet onderwijs'. Zij gaan in op het belang van het onderzoek. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij onderzoeksrapport over ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+ jongeren in het voortgezet onderwijs (PDF | 2 pagina's | 284 kB)