Kamerbrief over Kansrijk opleiden - macrodoelmatigheidsbeleid mbo

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de adviezen van de Taskforce Asscher en de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) over kansrijk opleiden (macrodoelmatigheidsbeleid) voor jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ook stuurt hij het rapport 'Regionale opleidingsmogelijkheden in het mbo voor arbeidsmarkttekorten'. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over Kansrijk opleiden - macrodoelmatigheidsbeleid mbo (PDF | 10 pagina's | 392 kB)