Regionale opleidingsmogelijkheden in het mbo voor arbeidsmarkttekorten

Rapport van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). Het rapport bevat een advies over de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de arbeidsmarkt in krimpregio's.

Regionale opleidingsmogelijkheden in het mbo voor arbeidsmarkttekorten (PDF | 17 pagina's | 303 kB)