Kamerbrief over einde project Beheerrelease Gemeenschappelijke executiemanagement module DJI BGD

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over het voortijdig beëindigen van het project Beheerrelease Gemeenschappelijke executiemanagement module DJI (Beheerrelease GEM DJI). Dit project staat op het Rijks ICT-dashboard onder de afkorting BGD. BGD is een rekenmodule die onder andere detentietermijnen berekent. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over einde project Beheerrelease Gemeenschappelijke executiemanagement module DJI BGD (PDF | 2 pagina's | 160 kB)