Antwoord op Kamervraag over verbod Duitse overheid van Microsoft 365 op scholen

Ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoord op de vraag over het bericht dat de Duitse overheid het gebruik van Microsoft 365 op scholen heeft verboden vanwege zorgen over de privacy van leerlingen. De vaste commissie voor OCW heeft de vraag gesteld.

Antwoord op Kamervraag over verbod Duitse overheid van Microsoft 365 op scholen (PDF | 2 pagina's | 191 kB)