Kamerbrief over ontwikkelingen Chinabeleid, een verschuiving van de balans

Minister Hoekstra (BZ), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Adriaansens (EZK) informeren de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen in de betrekkingen met China. 

Kamerbrief over ontwikkelingen Chinabeleid, een verschuiving van de balans (PDF | 18 pagina's | 1,1 MB)

In deze brief deelt het kabinet zijn zienswijze op de geopolitieke context van de China-relatie en wordt ingegaan op het vraagstuk van strategische afhankelijkheden in relatie tot China en de inspanningen ten aanzien van de mensenrechtensituatie in China. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van relevante beleidsontwikkelingen op Europees, nationaal en internationaal niveau.