Verzamelbrief dierenwelzijn

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van een aantal dierenwelzijnsonderwerpen, moties en toezeggingen. Daarbij biedt de minister de Kamer een verkenning aan over de problematiek en oplossingsrichtingen rondom loslopende huiskatten en zwerfkatten.

Verzamelbrief dierenwelzijn (PDF | 12 pagina's | 734 kB)