Kamerbrief over stand van zaken vogelgriep

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen in de vogelgriepsituatie. Hij gaat in op het intensiveringsplan preventie vogelgriep, de epidemiologische situatie in Nederland en Europa, de nieuwe risicobeoordeling door de Deskundigengroep Dierziekten, de voortgang rond vaccinatie en de financiering van de bestrijding van de uitbraken.