Aanbiedingsbrief bij 2 rapporten in kader van Hervormingsagenda Jeugd

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) biedt de Tweede Kamer 2 rapporten aan, die zijn opgesteld in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd. Dit gaat over jeugdhulp. Het betreft een rapport van het Verweij-Jonkerinstituut over de afbakening van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp, en een rapport van bureau Aspectu over gebruik en kosten van voorzieningen uit de Jeugdwet. 

Aanbiedingsbrief bij 2 rapporten in kader van Hervormingsagenda Jeugd (PDF | 1 pagina | 77 kB)