Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022

Minister De Jonge (Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) biedt antwoorden aan op vragen over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hebben de vragen gesteld. Eenzelfde brief heeft de Eerste Kamer ontvangen.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022 (PDF | 1 pagina | 63 kB)