Kamerbrief over herziening FMO-criterianota en 2030-strategie van FMO

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de herziene criterianota van FMO (Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden). De criterianota is een bijlage bij de Overeenkomst tussen FMO en de Nederlandse staat.

Kamerbrief over herziening FMO-criterianota en 2030-strategie van FMO (PDF | 1 pagina | 70 kB)