Criterianota FMO 2022

In de criterianota zijn diverse beleidsuitgangspunten en criteria vastgelegd die als richtlijn dienen bij de identificatie, keuze en implementatie van de dienstverlening van FMO. Het gaat over algemene principes over ontwikkelingswaarde, additionaliteit, goed bestuur en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Criterianota FMO 2022 (PDF | 4 pagina's | 356 kB)