Uitvoeringstoetsen bij Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren

Brieven van Sociale Verzekeringsbaank (SVB) en Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) met uitvoeringstoetsen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen.

Uitvoeringstoetsen bij Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren (PDF | 9 pagina's | 2,3 MB)