Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren

Wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen.

Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren (PDF | 19 pagina's | 1,0 MB)