Antwoorden op Kamervragen over financiële problemen Flevoziekenhuis Almere

Minister Kuipers (VWS) stuurt zijn antwoorden op vragen over de financiële problemen van het Flevoziekenhuis in Almere. Het Tweede Kamerlid Bushoff (PvdA) had de vragen gesteld. 

Antwoorden op Kamervragen over financiële problemen Flevoziekenhuis Almere (PDF | 5 pagina's | 228 kB)