Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over voortgang behandeling Wlz-cliënten

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt haar antwoorden aan op (feitelijke) vragen over de Kamerbrief van 1 november 2022, met daarin informatie over de voortgang van de behandeling van Wlz-cliënten. Dit zijn cliënten die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De vragen zijn gesteld door de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over voortgang behandeling Wlz-cliënten (PDF | 1 pagina | 66 kB)