Ontwerpbesluit over toekomst pensioenen

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet toekomst pensioenen (Besluit toekomst pensioenen).

Ontwerpbesluit over toekomst pensioenen (PDF | 166 pagina's | 1,8 MB)