Antwoorden op schriftelijke vragen over het feit dat veel reformatorische scholen nog altijd homoseksualiteit afwijzen en identiteitsverklaringen hanteren

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de KRO-NCRV Pointer aflevering 'Religieuze strijd tegen homoseksualiteit' en de identiteitsverklaring van de reformatorische Gomarus Scholengemeenschap. De Tweede Kamerleden De Hoop (PvdA), Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.