Kamerbrief over synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de synthesestudie naar 'Niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen SZW' en informeren zij de Kamer over de middelen die in gang zijn gezet om niet-gebruik van regelingen tegen te gaan.