Kamerbrief stand van zaken mpox

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van mpox. De minister gaat vooral in op de vaccinatie van risicogroepen.

Kamerbrief stand van zaken mpox (PDF | 2 pagina's | 119 kB)