Kamerbrief bij WODC validatiestudie De toepassing van het adolescentenstrafrecht bij 16 tot 23 jarigen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de validatiestudie 'De toepassing van het adolescentenstrafrecht bij 16- tot 23-jarigen' van de kennislijn Jeugdcriminaliteit van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Hij gaat daarbij in op de conclusies en aanbevelingen. Hij verwacht dat hij in de herfst van 2023 zijn beleidsreactie kan geven.

Kamerbrief bij WODC validatiestudie De toepassing van het adolescentenstrafrecht bij 16 tot 23 jarigen (PDF) | 2 pagina’s | (165,9 KB)