Kamerbrief over beleidsdraaiboeken bestrijdingsplichtige dierziekten in veehouderij

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de actualisatie en publicatie van een aantal bestaande beleidsdraaiboeken voor bestrijdingsplichtige dierziekten in de veehouderij.

Kamerbrief over beleidsdraaiboeken bestrijdingsplichtige dierziekten in veehouderij (PDF | 7 pagina's | 110 kB)

Verdere inhoud Kamerbrief

In deze Kamerbrief informeert minister Adema de Tweede Kamer ook over de: 

  • voorbereidingen die zijn getroffen in het kader van de elektronische identificatie van dieren;
  • uitvoering van de maatregelen ter bevordering van het tijdig en juist invoeren van diergegevens door rundveehouders.

Bijlagen