Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel toekomst pensioenen

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen aan. De Eerste Kamerfractie van de VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA/GroenLinks, PvdD, SGP, SP, PVV, OSF, 50PLUS, Fractie Nanninga, Fractie-Frentrop en Fractie-Otten hebben de vragen gesteld.

Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 1 pagina | 50 kB)