Memorie van toelichting bij concept-2e vaststellingswet Wetboek van Strafvordering

Memorie van toelichting bij het concept van het het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1, Hoofdstuk 10, en de Boeken 7 en 8 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (2e vaststellingswet Wetboek van Strafvordering).

Memorie van toelichting bij concept-2e vaststellingswet Wetboek van Strafvordering (PDF | 277 pagina's | 2,4 MB)