Notificatie landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties piekbelasting

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de afronding van de notificatieprocedure van de beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties, in verband met de stikstofaanpak. Een gelijkluidende brief wordt naar de Eerste Kamer verzonden.