Aanbiedingsbrief bij Nota's wetsvoorstel wijziging Wkkgz vanwege aspecten kwaliteitsregistraties

Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag en de Nota van wijziging aan bij het wetsvoorstel om de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg).

Aanbiedingsbrief bij Nota's wetsvoorstel wijziging Wkkgz vanwege aspecten kwaliteitsregistraties (PDF) | 1 pagina | (60,43 KB)