Antwoorden op vragen wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

Antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de op 24 oktober 2022 ontvangen brief inzake de Voorhang in verband met wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Antwoorden op vragen wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (PDF | 42 pagina's | 424 kB)