Aanbieding antwoorden vragen voorhang wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de op 24 oktober 2022 ontvangen brief inzake de Voorhang in verband met wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Aanbieding antwoorden vragen voorhang wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (PDF | 1 pagina | 74 kB)