Nader rapport wetsvoorstel herbenoeming 70plus raadsheren en rechters

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel voor Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 en enkele andere wetten naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het treffen van een tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters-plaatsvervangers in hun 71e levensjaar. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

Nader rapport wetsvoorstel herbenoeming 70plus raadsheren en rechters (PDF | 4 pagina's | 155 kB)

Bijlagen