Aanbiedingsbrief bij antwoorden op feitelijke vragen over Incidentele Suppletoire Begroting BHOS

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt haar antwoorden op feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting over steun voor Oekraïne) aan. De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld. 

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op feitelijke vragen over Incidentele Suppletoire Begroting BHOS