Kamerbrief quick scan en stand van zaken ontwerpverordening Natuurherstel

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de onderhandelingen over de ontwerpverordening Natuurherstel. Verder gaat de minister in op de uitkomst van een quick scan van de effecten van de ontwerpverordening.

Kamerbrief quick scan en stand van zaken ontwerpverordening Natuurherstel (PDF | 4 pagina's | 230 kB)