Antwoorden op Kamervragen over mondkapjesdeal en berichtenverkeer corona

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrieven ‘Beantwoording toezeggingen en openstaande vragen n.a.v. Debat Mondkapjesdeal 21-12-2022’ en ‘Reactie op verzoek commissie over het verstrekken documenten in het kader van openbaarmaking van berichtenverkeer over corona’. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over mondkapjesdeal en berichtenverkeer corona