Antwoorden op Kamervragen over voorkomen ongewenste invloed bedrijven op medisch professionals

Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief over het voorkomen van ongewenste beïnvloeding van medisch professionals door bedrijven. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over voorkomen ongewenste invloed bedrijven op medisch professionals