Kamerbrief over voortgang moties aanvullend onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de moties van de Tweede Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP). De moties verzochten de minister om scholen actief te ontmoedigen om gebruik te maken van particuliere aanbieders voor betaald aanvullend onderwijs.

Kamerbrief over voortgang moties aanvullend onderwijs (PDF) | 3 pagina's | (281,02 KB)