Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs Voorstel van wet

Het wetsvoorstel gaat over de inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs.

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs Voorstel van wet