Begeleidende brief bij impactanalyse concept-stelselontwerp financiering kinderopvang voor uitvoerders

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Dienst Toeslagen, UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) informeren minister Van Gennip (SZW) over de uitkomsten van hun analyse van de impact van het concept-stelselontwerp voor de financiering van de kinderopvang.

Begeleidende brief bij impactanalyse concept-stelselontwerp financiering kinderopvang voor uitvoerders