Kamerbrief met reactie op verzoek om stand van zakenbrief over de doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) reageren op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De commissie had verzocht om een brief met de stand van zaken over de doorlopende leerlijn van kinderen, van kinderopvang tot het basisonderwijs. Onder andere over de stand van zaken van het advies van de Onderwijsraad over een doorgaande lijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs.

Kamerbrief met reactie op verzoek om stand van zakenbrief over de doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs