Kamerbrief structurele versterking pandemische paraatheid publieke gezondheid en infectieziektebestrijding

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het pakket aan maatregelen en structurele investeringen waarmee de publieke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding zal worden versterkt. Ook bespreekt de minister enkele andere onderwerpen rond infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid.

Kamerbrief structurele versterking pandemische paraatheid publieke gezondheid en infectieziektebestrijding