Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet juni 2023

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet juni 2023