Kamerbrief over het afbakeningsdocument Hotspot COVID-19 bij AZ

Staatssecretaris Uslu (OCW) reageert op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De commissie had verzocht om toezending van het afbakeningsdocument Hotspot COVID-19 dat Algemene Zaken (AZ) hanteerde  in de periode maart 2020 tot aan 30 september 2021. Zij zet kort uiteen wat een selectielijst is, wat een hotspot is, welke rol het afbakeningsdocument hierin speelt en de basis van handelen bij AZ.